งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

ระหว่าง วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562 ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จ. พิษณุโลก

 

ใส่ความเห็น