เล่นเกม แล้วได้เงิน ตามเวลาที่เล่น

มีขั้นตอนการทำดังนี้

  • ติดตั้งโปรแกรม Money RAWR จาก Playstore

  • เปิดโปรแกรม Money RAWR

  • โปรแแกรมจะสุ่มโปรแกรมอื่นมาให้เราเล่นเพื่อรับเหรียญ
  • กด Play & Collect เพื่อติดตั้งโปรแกรม

  • เมื่อติดตั้งเสร็จ เข้าเมนู My apps เพื่อเล่นโปรแกรมที่ติดตั้ง

 

  • เมื่อเล่นโปรแกรมไปเรื่อยๆ เราจะได้รับเหรียญเพิ่มมากขึ้น
  • ถ้าต้องการแลกเหรียญก็เข้าหน้าจอ แลกเหรีญกับ Paypal

Facebook Comments

ใส่ความเห็น